moreno amarillento

Adjitivu

moreno amarillento

  1. paqu