wila

  1. Jaqina, uywana sirka chiqawa, jakawinxa samana jalanuqi junt’ukiñapatakiwa.
 
wikuchiri luk'ana wilampi

  Yaqha arunaka

wila

  1. Janchi wilaru uñtata samiwa.
 
mä wila panqara

  Yaqha arunaka